EUCOMMIA ulmoides, Hardy rubber-tree

EUCOMMIA ulmoides, Hardy rubber-tree

1 1/2"